Miễn phí vận chuyển

Từ ngày 11/08/2018, khách hàng mua sản phẩm giày dép tại Kita’s sẽ được miễn phí vận chuyển.

 

Nhập CODE: KITASMPVC

 

   + Đối tượng: tất cả khách hàng

   + Khu vực: tất cả tỉnh thành

   + Sản phẩm: toàn bộ sản phẩm

 

Lưu ý: Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng mã 1 lần duy nhất

Xem nhanh